Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działalność naukowo-badawcza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty naukowe

Granty badawcze (ostatnie 5 lat):


W realizacji:

 1. Krzysztof Rakus, Wpływ wirusowej choroby skrzeli wywoływanej przez wirusa CEV (ang. carp edema virus) na odporność ryb, NCN/DFG, Beethoven Life 1, 2020-2022
 2. Magdalena Chadzińska, Zostać czy iść? Adaptacje immunologiczne podczas stresu: konserwatywne ewolucyjnie mechanizmy redystrybucji neutrofili. Opus 17, 2020-2022
 3. Tomasz Prajsnar, Reaktywne fromy tlenu i autofagia w zakażeniu gronkowcem złocistym - miecze obosieczne, Sonata Bis, 2020-2025
 4. Tomasz Prajsnar, Reactive oxygen species and autophagy in Staphylococcus aureus infection - double-edged swords? NAWA, 2019-2024
 5. Magdalena Chadzińska, Porphyromonas gingivalis jako czynnik etiologiczny wywołujący zapalenie mózgu i neurodegenerację - badanie na modelu danio pręgowanego. Opus 22, 2022-2026
 6. Magdalena Maciuszek, Badania polaryzacji neutrofili ryb, MINIATURA 6, 2022-2023
 7. Magdalena Widziołek-Pooranachandran, Modelowanie in vivo oddziaływań pomiędzy gospodarzem, a złożonymi biofilmami jamy ustnej. SONATA 18, 2023-2026

 

Zakończone:

 1. Magdalena Chadzińska, Powiązania pomiędzy wrażliwością na stres a efektywnością reakcji odpornościowej u ryb. NCN, 5720/B/P01/2010/39, 2010-2013
 2. Magdalena Kępka, Badania indukowanych melatoniną zmian w aktywności leukocytów karpia. NCN, Preludium 3, UMO-2012/05N/NZ6/00761, 2013-2016.
 3. Elżbieta Kołaczkowska, Endothelial injury during sepsis: do NET-attached proteases participate in this process? Marie Curie Outgoing Fellowship, No. PIOF-GA-2010-273340, 2012-2014.
 4. Barbara Płytycz, Porównanie procesu odbudowy celomocytów u wybranych gatunków Lumbricidae oraz udział układu odpornościowego dżdżownic w regeneracji segmentów ciała; zależność od wieku i modyfikacje pod wpływem stresu. NCN, Opus 4, UMO-2012/07/B/NZ4/01640, K/PBO/000178; 2013-2016.
 5. Elżbieta Kołaczkowska, Paradoks otyłości w sepsie: udział IL-33, elastazy neutrofilowej i neutrofilowych sieci zewnątrzkomórkowych (NETs), NCN, Opus 8, 2014/15/B/NZ6/02519, 2015-2018.
 6. Joanna Homa, Znaczenie zewnątrzkomórkowych sieci w tworzeniu ciał brunatnych u dżdżownic. NCN, Miniatura 1, K/MNT/000027, 2017.
 7. Magdalena Chadzińska, Jak estrogeny i EDC mogą wpływać na odporność? Zaangażowanie błonowych i jądrowych receptorów estrogenowych oraz aromatazy w regulację reakcji zapalnej u ryb. NCN, Opus 10, 2015/19/B/NZ6/00895, 2016-2020.
 8. Łukasz Pijanowski, Badania mechanizmów regulujących tworzenie zewnątrzkomórkowych sieci przez fagocyty karpia (Cyprinus carpio L). NCN, Preludium 5, 2013/09/N/NZ6/00649, 2014-2017.
 9. Barbara Płytycz, Rozróżnienie pomiędzy współistniejącymi zjawiskami hybrydyzacji oraz ułatwionego samozapłodnienia u blisko spokrewnionych modelowych gatunków dżdżownic, Eisenia andrei i E. fetida, szeroko stosowanych w biomedycynie i ekotoksykologii, NCN, Opus 12, 2016/23/B/NZ8/00748, 2017-2020.
 10. Krzysztof Rakus, DExD/H-box RNA helikazy w odpowiedzi przeciwwirusowej u ryb. NCN, Sonata Bis 5, 2015/18/E/NZ6/00516, 2016-2021.
 11. Łukasz Pijanowski, Czy zegar biologiczny tyka w układzie odpornościowym ryb? Mechanizmy okołodobowej regulacji odpowiedzi immunologicznej ryb karpiowatych? Sonata 14, 2019-2022.