Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Magdalena Chadzińska

 • stanowisko: profesor
 • telefon:  (+48) 12 664 50 68
 • e-mail: magdalena.chadzinska@uj.edu.pl
 • pokój: 3.126
 • specjalność: immunobiologia

zainteresowania badawcze: immunologia porównawcza, neuroendokrynna regulacja reakcji odpornościowych, ewolucja cytokin, chemokin i ich receptorów, wpływ  stresu na odporność, biologia neutrofili i makrofagów, wpływ zakażeń na rozwój reakcji zapalnej mózgu i neurodegenerację

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni


dr hab. Joanna Homa

 • stanowisko: adiunkt
 • telefon: (+48) 12 664 50 69
 • e-mail: joanna.homa@uj.edu.pl
 • pokój: 3.125
 • specjalność: immunobiologia

zainteresowania badawcze: odporność bezkręgowców, odpowiedź immunologiczna dżdżownic, mechanizmy obronne dżdżownic zaangażowane w odpowiedź na patogeny.

 

dr hab. Krzysztof Rakus

 • stanowisko: adiunkt
 • telefon: (+48) 12 664 50 21,
 • e-mail: krzysztof.rakus@uj.edu.pl
 • pokój: 3.128
 • specjalność: immunobiologia, wirusologia

zainteresowania badawcze: mechanizmy odporności wrodzonej ryb (danio pręgowany, karp, tilapia nilowa) na zakażenia wirusowe, markery genetyczne związane z odpornością u ryb, zastosowanie modelu danio pręgowanego w badaniach nad nowotworami

 

dr Tomasz Prajsnar

 • stanowisko: adiunkt
 • telefon: (+48)  12 664 53 77
 • e-mail: tomasz.prajsnar@uj.edu.pl
 • pokój: 3.128
 • specjalność: immunobiologia, mikrobiologia

Zainteresowanie badawcze: badanie interakcji gospodarz-patogen w zakażeniach bakteryjnych przy pomocy danio pręgowanego jako organizmu modelowego. Badanie odpowiedzi immunologicznej na zakażenia patogenami wewnątrzkomórkowymi oraz wpływu procesów autofagii na zakażenia wewnątrzkomórkowe

 

Pracownicy badawczy

dr Magdalena Maciuszek

 • stanowisko: asystent z dr
 • telefon: (+48) 12 664 65 00,
 • e-mail: magdalena.maciuszek@doctoral.uj.edu.pl
 • pokój: 3.154

zainteresowania badawcze: interakcje układów neuroendokrynnego i odpornościowego, sezonowe zmiany odporności, wpływ estrogenów i środowiskowych związków hormonalnie czynnych (ang. endocrine disrupting compounds – EDC) oraz stresu na odporność ryb, polaryzacja makrofagów.

 

dr Niedharsan Pooranachandran

 • stanowisko: adiunkt
 • telefon: (+48) 12 664 52 30
 • e-mail: niedharsan.pooranachandran@uj.edu.pl
 • pokój: 3.124
 • specjalność: immunologia, biologia molekularna, genetyka, biologia rozwoju

zainteresowanie badawcze: badania z zakresu biologii rozwoju przy użyciu danio pręgowanego, badania odpowiedzi immunologicznej, szczególnie odpowiedzi wirusowej

 

dr Magdalena Widziołek-Pooranachandran

 • stanowisko: adiunkt
 • telefon: +48 12 664 52 30
 • e-mail: magdalena.widziolek@uj.edu.pl
 • pokój: 3.124
 • specjalność: immunobiologia, biologia molekularna i komórkowa, mikrobiologia

zainteresowanie badawcze: Wykorzystanie danio pręgowanego jako modelu infekcyjnego do badania rybich i ludzkich patogenów. Bakteryjne podłoże chorób neurodegeneracyjnych, w tym szczególnie udział bakterii jamy ustnej w rozwoju choroby Alzheimera

 

dr Anna Mieszkowska

 • stanowisko: asystent z dr
 • telefon: +48 12 664 64 81
 • e-mail: anna.mieszkowska@uj.edu.pl
 • pokój: 3.150
 • specjalność: immunobiologia, biologia molekularna i komórkowa, mikrobiologia

zainteresowanie badawcze: zastosowanie modelu danio pręgowanego do badania wpływu bakterii Porphyromonas gingivalis wywołującej choroby przyzębia na rozwój neurozapalenia i neurodegenerację

 

dr inż. Justyna Folkert

 • stanowisko: adiunkt
 • telefon: +48 12 664 52 30
 • e-mail: justyna.folkert@uj.edu.pl
 • pokój: 3.124
 • specjalność: immunobiologia, biologia molekularna i komórkowa, mikrobiologia

zainteresowanie badawcze: biologia neutrofili i makrofagów, interakcje gospodarz - patogen w zakażeniach bakteryjnych, autofagia, rola białka MCPIP-1 w procesie spermatogenezy i steroidogenezy

 

Wolonatriusz: prof. dr hab. Barbara Płytycz, profesor emerytowany

 • e-mail: barbara.plytycz@uj.edu.pl

 

Pracownicy naukowo-techniczny

mgr Michelle Villanueva Jara

 • stanowisko: samodzielny biolog
 • telefon: (+48) 12 664 50 66
 • e-mail: michelle.villanueva.jara@uj.edu.pl
 • pokój: 3.124

 

mgr inż. Dariusz Gajdziński

 • stanowisko: specjalista nauk.-techn
 • e-mail: dariusz.gajdzinski@uj.edu.pl
 • pokój: 3.124

 

mgr Mateusz Pociecha

 • stanowisko: specjalista nauk.-techn
 • e-mail: mateusz.pociecha@uj.edu.pl
 • pokój: 3.124