Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

mgr Katarzyna Kłak-Pomykała

 • telefon: (+48) 12 664 65 00
 • e-mail: katarzyna.klak@doctoral.uj.edu.pl
 • pokój: 3.154

zainteresowania badawcze: mechanizmy neuroendokrynnej regulacji odpowiedzi immunologicznej ryb, w tym redystrybucji neutrofili podczas stresu; wykorzystanie danio pręgowanego jako organizmu modelowego w badaniach odpowiedzi immunologicznej

 

mgr Mikołaj Mazur

 • telefon: (+48) 12 664 65 00
 • e-mail: mikolaj.mazur@doctoral.uj.edu.pl
 • pokój: 3.154

zainteresowania badawcze: mechanizm działania zegara biologicznego w układzie odpornościowym ryb; wpływ aktywacji układu odpornościowego poprzez infekcje bakteryjne i wirusowe na działanie zegara biologicznego

 

mgr Maria Zawisza

 • telefon: (+48) 12 664 65 00
 • e-mail: maria.zawisza@doctoral.uj.edu.pl
 • pokój: 3.154

zainteresowania badawcze: wykorzystanie danio pręgowanego jako modelu do badań infekcji bakteryjnych; mechanizmy odporności ryb na zakażenia bakteryjne i wirusowe

 

mgr Bartosz Michno

 • telefon: (+48) 12 664 64 81
 • e-mail: bartosz.michno@doctoral.uj.edu.pl
 • pokój: 3.150

zainteresowania badawcze: mechanizmy odpowiedzi immunologicznej na infekcje patogenami wewnątrzkomórkowymi ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów autofagii z wykorzystaniem modelu larw danio pręgowanego

 

mgr Magdalena Marcinkowska

 • telefon: (+48) 12 664 50 66
 • e-mail: magdalena.maria.marcinkowska@doctoral.uj.edu.pl
 • pokój: 3.124

zainteresowania badawcze: wykorzystanie larw danio pręgowanego jako modelu do badania wpływu zakażenia bakteryjnego na rozwój zapalenia układu nerwowego i neurodegeneracji; interakcje pomiędzy układem odpornościowym a neuroendokrynnym

 

mgr Justyna Starzyk

 • telefon: (+48) 12 664 64 81
 • e-mail: justyna.starzyk@doctoral.uj.edu.pl
 • pokój: 3.150

zainteresowania badawcze: wykorzystanie modelu danio pręgowanego w badaniach nad infekcjami wirusowymi, zwłaszcza wirusem TiLV, oraz poznanie roli 25-hydroksycholesterolu w przebiegu infekcji wirusowych

 

mgr Natalia Topa

 • telefon: (+48) 12 664 64 81
 • e-mail: natalia.topa@doctoral.uj.edu.pl
 • pokój: 3.150

zainteresowania badawcze: odpowiedź immunologiczna dżdżownic, toksyczność związków srebra, szczególnie nanocząsteczek srebra dla bezkręgowców glebowych, proces gojenia się ran i regeneracja dżdżownic pod wpływem nanosrebra